Szpital przyjazny dziecku

  Lider bezpiecznej pracy             IV Mazowiecka Nagroda Jakości 

 

Trzyletni Certyfikat Akredytacyjny

.

Zintegrowany system zarządzania ISO 9001:2000, ISO14001:2005, PN-N 18001

 

Konkurs ofert UE - E F R R W F O Ś i G W e-Portal Pacjenta

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

Zespół Zakładów

w Makowie Mazowieckim

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Zespół Zakładów

w Makowie Mazowieckim

 

 

Copyright © 2017 SP ZOZ ZZ w Makowie Mazowieckim

www. szpital-makow.pl