Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Zespół Zakładów

w Makowie Mazowieckim

 

Aktualności  

SzpitalInformacjePrzetargPoradnieDiagnostykaZOL

Promocja zdrowiaKonferencjaGazetkaBIP TPJ StowarzyszenieAmazonki 

Kontakt

 

* Trzyletni Certyfikat Akredytacyjny 
* Zintegrowany system zarządzania ISO 9001:2000, ISO14001:2005, PN-N 18001
* Szpital przyjazny dziecku
* Lider bezpiecznej pracy

   
   

 

 Zakład dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Warszawie w zakresie inwestycji pro środowiskowych w zadaniach:

 


 * "Termomodernizacja - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej" -  (umowa o udzielenie pożyczki i umowa o udzielenie dotacji 2009r.)
 

* "Termomodernizacja budynku SP ZOZ ZZ w Makowie Mazowieckim - docieplenie dachów i docieplenie ścian"

                             - (umowa o udzielenie pożyczki i umowa o udzielenie dotacji 2009r.)
 * "Modernizacja systemu grzewczego wraz z modernizacją sieci cieplnej" (umowa o udzielenie dotacji 2010r)
 * "Termomodernizacja - docieplenie dachów, budynków SP ZOZ ZZ w Makowie Maz" (umowa pożyczki/dotacji 2011r)
 * "Modernizacja ciepłowni w SP ZOZ ZZ w Makowie Maz. - Etap 1 - Modernizacja przyłącza (umowa pożyczki/dotacji 2011r)
 * "Cyfryzacja Pracowni RTG w SP ZOZ ZZ w Makowie Maz."- dofinansowanie w formie pożyczki na kwotę 408 700,00zł.