Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego

w Makowie Mazowieckim

Aktualności  

Szpital Informacje Przetarg Poradnie Diagnostyka ZOL

Promocja zdrowia Konferencja Gazetka BIP TPJ Stowarzyszenie Amazonki  

Kontakt

* Trzyletni Certyfikat Akredytacyjny 
* Zintegrowany system zarządzania ISO 9001:2000, ISO14001:2005, PN-N 18001
* Szpital przyjazny dziecku
* Lider bezpiecznej pracy
* IV Mazowiecka Nagroda Jakości
   
       Zakład dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Warszawie

        w zakresie inwestycji pro środowiskowych w zadaniach:

 * "Termomodernizacja - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej"
                                             (umowa o udzielenie pożyczki i umowa o udzielenie dotacji 2009r.)
 * "Termomodernizacja budynku SP ZOZ ZZ w Makowie Mazowieckim - docieplenie dachów i docieplenie ścian"
                                             (umowa o udzielenie pożyczki i umowa o udzielenie dotacji 2009r.)
 * "Modernizacja systemu grzewczego wraz z modernizacją sieci cieplnej" (umowa o udzielenie dotacji 2010r)
 * "Termomodernizacja - docieplenie dachów, budynków SP ZOZ ZZ w Makowie Maz" (umowa pożyczki/dotacji 2011r)
 * "Modernizacja ciepłowni w SP ZOZ ZZ w Makowie Maz. - Etap 1 - Modernizacja przyłącza (umowa pożyczki/dotacji 2011r)
 * "Cyfryzacja Pracowni RTG w SP ZOZ ZZ w Makowie Maz."- dofinansowanie w formie pożyczki na kwotę 408 700,00zł.
 

 www.szpital-makow.pl