Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Zespół Zakładów

w Makowie Mazowieckim

 

 

 

 

 

Ogłoszenie konkursu ofert na dzierżawę lokali

------------------------------------------------------------

25.06.2018

 

 

bullet

OGŁOSZENIE

 

bullet

REGULAMIN

 

bullet

ZAŁĄCZNIK Nr 1 - Formularz oferty

 

bullet

ZAŁĄCZNIK Nr 2 - Wzór umowy - 1

 

bullet

ZAŁĄCZNIK Nr 3 - Wzór umowy - 2

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------