Pracownia serologiczna

Laboratorium analityczne
Pracownia serologii Pracownia analityki medycznej
Pracownia USG Pracownia mikrobiologii
Pracownia USG Pracownia mikrobiologii
Pracownia RTG- Pracownia endoskopii-·    W Pracowni wykonywane są badania na podstawie skierowania lekarza POZ oraz lekarza specjalisty
Pracownia diagnostyki obrazowej Pracownia gastroeneterologii
Pracownia tomografii komputerowej