INFORMACJE

 

I. IDĄC DO PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

PAMIĘTAJ ZABRAĆ ZE SOBĄ !

1.    Ważną legitymację ubezpieczeniową (aktualizacja co miesiąc) lub inny dokument uprawniający do uzyskania świadczenia, ze wskazaniem przynależności do Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia

2.  Skierowanie od lekarza, jeśli w danej poradni jest wymagane

3.    Wyniki badań laboratoryjnych, zdjęcia RTG lub inne wyniki jeśli wykonywałeś w ostatnim czasie i są związane z kontynuacją leczenia

4.  Numer NIP pracodawcy (wymagany przy wystawianiu zwolnienia lekarskiego)

 

 

 

II. IDĄC DO PRACOWNI DIAGNOSTYCZNYCH

PAMIĘTAJ ZABRAĆ ZE SOBĄ :

 

·  Skierowanie na badanie

 

 

 

III. ZGŁASZAJĄC SIĘ DO SZPITALA

PAMIĘTAJ ZABRAĆ ZE SOBĄ !

1.     Skierowanie do szpitala (niepotrzebne  w nagłych przypadkach)

2.   Ważną legitymację ubezpieczeniową (aktualizacja co miesiąc) lub inny dokument uprawniający do uzyskania świadczeń, ze wskazaniem przynależności do Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia

3.   Dowód osobisty

4.   Wyniki ostatnio wykonanych badań diagnostycznych( badania laboratoryjne, RTG, USG), które związane są z kontynuacją leczenia

5.   Numer NIP pracodawcy (wymagane przy wystawianiu zwolnień lekarskich)

6.   Przybory toaletowe, kapcie, piżamę i szlafrok

W SZPITALU OBOWIĄZUJĄ PRAWA PACJENTA JAK RÓWNIEŻ REGULAMINY ODDZIAŁÓW

 

 

 

IV. PRAWA PACJENTA

 

 

 

     V. Regulamin odwiedzin pacjentów w szpitalu SPZOZ –ZZ

w Makowie Mazowieckim

 

Rodzina może odwiedzać pacjenta w Szpitalu przez całą dobę, jednakże w trosce o zapewnienie właściwego przebiegu procesu diagnostyczno-leczniczego oraz umożliwienie pacjentom odpoczynku, zalecamy aby odwiedziny odbywały się

w godzinach 1000 - 1800

 

1.        Inny czas odwiedzin zalecany jest w:

- ZOL – 800 – 2000

- Oddział Dziecięcy – 800 – 2000.

- Oddział Wewnętrzny - 1200 - 1800

- OAiIT – od 1000 – 1800 – po uzyskaniu zgody Ordynatora lub Lekarza Prowadzącego (dyżurnego).

·         Odwiedziny chorych w szpitalu mogą odbywać się na Sali Chorych lub w pomieszczeniach dziennego pobytu Pacjentów.

·         U jednego pacjenta na Pokoju Pacjentów mogą przebywać max. 2 osoby odwiedzające.

·         Obowiązkiem odwiedzających jest zostawienie wierzchniej odzieży w szatni.

·         Szatnia jest bezpłatna.

 

 

VI.  DO POBRANIA

 

 

- PRZEPISY I ZARZĄDZENIA

- CENNIK USŁUG 
 


 

 

PRAWA PACJENTA, REGULAMINY OBOWIĄZUJĄCE NA ODDZIAŁACH DOSTĘPNE SĄ DLA PACJENTÓW RÓWNIEŻ  W WERSJI PAPIEROWEJ W DYŻURKACH PIELĘGNIAREK NA POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁACH.

Rzecznik Praw Pacjenta

mgr Urszula Grochowska email:   naczelna@szpital-makow.pl

                                                           tel. 29 7142315