INFORMACJE

 

 

I. IDĄC DO PORADNI SPECJALISTYCZNYCH PAMIĘTAJ ZABRAĆ ZE SOBĄ !

 

  1. Skierowanie od lekarza, jeśli w danej poradni jest wymagane

  2. Dowód tożsamości

  3. Wyniki badań laboratoryjnych, zdjęcia RTG lub inne wyniki jeśli wykonywałeś w ostatnim czasie i są związane z kontynuacją leczenia, karty informacyjne dotyczące przebytego leczenia

  4. Numer NIP pracodawcy (wymagany przy wystawianiu zwolnienia lekarskiego)

 

 


 

II. IDĄC DO PRACOWNI DIAGNOSTYCZNYCH PAMIĘTAJ ZABRAĆ ZE SOBĄ :

 

  • Skierowanie na badanie

 

  • Dowód tożsamości

 


 

 

III. ZGŁASZAJĄC SIĘ DO SZPITALA PAMIĘTAJ ZABRAĆ ZE SOBĄ !

 

    1.     Skierowanie do szpitala (niepotrzebne  w nagłych przypadkach)

2.   Dowód tożsamości

3.   Wyniki ostatnio wykonanych badań diagnostycznych( badania laboratoryjne, RTG, USG), które związane są z kontynuacją leczenia

4.   Karty informacyjne dotyczące przebytego leczenia. 

5.   Numer NIP pracodawcy (wymagane przy wystawianiu zwolnień lekarskich)

6.   Przybory toaletowe, kapcie, piżamę i szlafrok

7.  Wskazane jest posiadanie własnego kubka i sztućców

8.  Odzież pacjenta może być za pokwitowaniem przekazana do Szatni Szpitalnej na czas pobytu lub w oddziale zabrane przez rodzinę.

9. Pieniądze i przedmioty wartościowe można złożyć w depozycie Szpitala i otrzymać je za pokwitowaniem w dniu wypisu.

 


 

 

W SZPITALU OBOWIĄZUJĄ PRAWA PACJENTA JAK RÓWNIEŻ REGULAMINY ODDZIAŁÓW

 

 


 

 

IV. PRAWA PACJENTA

 

 


 

 

     V. Regulamin odwiedzin pacjentów w szpitalu SPZOZ –ZZ w Makowie Mazowieckim

 

Rodzina może odwiedzać pacjenta w Szpitalu przez całą dobę, jednakże w trosce o zapewnienie właściwego przebiegu procesu diagnostyczno-leczniczego oraz umożliwienie pacjentom odpoczynku, zalecamy aby odwiedziny odbywały się

w godzinach 1000 - 1800

 

1.        Inny czas odwiedzin zalecany jest w:

- ZOL – 800 – 2000

- Oddział Dziecięcy – 800 – 2000.

- Oddział Wewnętrzny - 1200 - 1800

- OAiIT – od 1000 – 1800 – po uzyskaniu zgody Ordynatora lub Lekarza Prowadzącego (dyżurnego).

 

·         Odwiedziny chorych w szpitalu mogą odbywać się na Sali Chorych lub w pomieszczeniach dziennego pobytu Pacjentów.

·         U jednego pacjenta na Pokoju Pacjentów mogą przebywać max. 2 osoby odwiedzające.

·         Obowiązkiem odwiedzających jest zostawienie wierzchniej odzieży w szatni.

·         Szatnia jest bezpłatna.

 


 

 

VI.  DO POBRANIA

 

 

- PRZEPISY I ZARZĄDZENIA

- CENNIK USŁUG 
 

  

 

PRAWA PACJENTA, REGULAMINY OBOWIĄZUJĄCE NA ODDZIAŁACH DOSTĘPNE SĄ DLA PACJENTÓW

RÓWNIEŻ W WERSJI PAPIEROWEJ W DYŻURKACH PIELĘGNIAREK NA POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁACH.

 

Pełnomocnik d/s Praw Pacjenta

mgr Urszula Grochowska email:  kancelaria@szpital-makow.pl

                                                                        tel. 29 7142315