"Przeszczepianie narządów"

Konferencja naukowa zorganizowana przez SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim, Starostę Powiatu Makowskiego i Mazowiecki Oddział Towarzystwa Promocji Jakości z siedziba w Makowie Mazowieckim

 

    17 października odbyła się Konferencja naukowa zorganizowana przez SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim, Starostę Powiatu Makowskiego i Mazowiecki Oddział Towarzystwa Promocji Jakości.

         Do udziału w Konferencji pt. „Przeszczepiania narządów”  zostali zaproszeni specjaliści z dziedziny transplantologii i dziedzin pokrewnych profesor Leszek Pączek – prorektor Akademii Medycznej w Warszawie, dr Andrzej Kobryń, dr Wojciech Obojski i dr Krzysztof Kubik.

         W czasie spotkania omawiane były tematy będące najtrudniejszymi zagadnieniami w transplantologii. Profesor Pączek przybliżył zebranym niektóre aspekty przeszczepiania narządów unaczynionych, przeszczepów rodzinnych i immunosupresji. Pozostałe wystąpienia poświęcone były problematyce prawnej pobierania i przeszczepiania narządów, statystyce przeszczepień oraz procedurom pobierania narządów.

         Wykłady kierowane były głównie do lekarzy specjalistów z anestezjologii, interny, nefrologii i chirurgii. Dlatego też oni stanowili najliczniejsza grupę słuchaczy. Wśród zgromadzonych osób byli specjaliści z ośrodków z Ostrołęki, Ciechanowa, Wyszkowa, Pułtuska, Przasnysza i z makowskiej placówki. Nie zabrakło również duchowego wsparcia kapelana szpitala w Makowie księdza Zbigniewa Sajewskiego.

         „Traktujmy dawcę jak Króla” – brzmiał tytuł jednego z prezentowanych slajdów profesora Pączka. O słuszności tego stwierdzenia mogli się przekonać zaproszeni goście wysłuchując wspomnień pacjentów będących po zabiegach. Opisy przebiegu leczenia, przygotowań do zabiegu, czasu przed i po przeszczepie wywołały wśród słuchaczy wielkie wzruszenie.

         Konferencja była więc, nie tylko okazją do pogłębienia wiedzy merytorycznej i dyskusji, ale także głębokiej refleksji.

Koordynator Sekcji PR Joanna Hajdukiewicz