Informacje na temat  KORONAWIRUS

 

 

 

 

 

 

 

  Przydatne materiały o

KORONAWIRUS

mri

NFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH
 

W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum)

obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

 

Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i:

 

 1. zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:
  • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną

  • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

   

 2. nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała

  oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).miałeś kontakt z osobą chorą

  lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2

   

  1. Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.

  2. Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:

   • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną

   • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

    

 3. miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2 to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

    Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch,

    odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.   

 

    Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem,

    a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

  

    Więcej informacji dostępnych jest pod adresem:      https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

 

 

 

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY REALIZACJI I ROZLICZENIA ŚWIADCZEŃ AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ

 

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informujemy o możliwości wykonania porad specjalistycznych, realizowanych w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności

Dotyczy to pacjentów kontynuujących opiekę w danej poradni specjalistycznej, zgodnie z ustalonym planem opieki i stanem klinicznym pacjenta.

Bliższe informacje dostępne pod nr. tel. :

Rejestracja SPZOZ ZZ w Makowie Mazowieckim : 29 7171 382.