O F E R T Y   P R A C Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor SP ZOZ ZZ w Makowie Mazowieckim

pilnie zatrudni w ramach umowy zlecenie

PIELĘGNIARKI  na Stacji Dializ

 

Wymagane kwalifikacje:

- aktualne PWZ

- ukończony kurs lub specjalizacja w zakresie nefrologii i dializoterapii

 

Oferujemy:

- wysokie wynagrodzenia

- stabilność stałego rozwoju zawodowego

- pracę w miłym zespole

 

Zainteresowani proszeni są o kontakt:

Pielęgniarka Naczelna - URSZULA GROCHOWSKA

tel. : 29 7142 315  lub 29 7142 300

@mail: kancelaria@szpital-makow.pl

 

 

 

01.2018

 

 

 

 

 

 

11.2018

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor SP ZOZ ZZ w Makowie Maz.

 

zatrudni

 

PIELĘGNIARKĘ,

 

 

na umowę o pracę w Podstawowej Opiece Zdrowotnej Filia w Krasińcu.

 

 

 

Wymagane kwalifikacje:

 

 

 

- aktualne PWZ

 

- ukończony (jest w trakcie) kurs kwalifikacyjny lub posiada (jest w trakcie)  

 

  specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwa, rodzinnego, pediatrycznego,  

 

  środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i

 

  niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia

 

  pracujących, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

 

 

- posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa

 

 

- dodatkowo: kurs szczepień

 

 

 

 

Oferujemy :

 

 

- wysokie wynagrodzenia

 

 

- stabilność stałego rozwoju zawodowego

 

 

 

Zainteresowani proszeni są o kontakt:

Pielęgniarka Naczelna - URSZULA GROCHOWSKA

tel. : 29 7142 315  lub 29 7142 300

@mail: kancelaria@szpital-makow.pl