SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim

 

P R Z E T A R G I

2018

2017 / 2016 / 2015 / 2014

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres :

przetargi@szpital-makow.pl

Do poprawnego przeglądania dokumentów
wymagany jest  program Adobe Acrobat Reader.

POBIERZ

 

Dialog techniczny

-------------------------------------

Planowane postępowania przetargowe w 2018 roku

Powrót do strony głównej

ROK 2018

  P R Z E T A R G 

S I W Z

 OGŁ. 

 PYTANIA,
ODPOWIEDZI 

 WYNIK

 PAKIETY 

INNE

ODWOŁANIA

Znak sprawy:05/2018

Pak Nr 1- Holter - 2 sztuki

Pak Nr 2-Aparat polisomnograficzny   –
                     1 sztuka

Pak Nr 3- Aparat elektrochirurgiczny
                 z   koagulacja argonową  –1 sztuka

Pak Nr 4-Videogastroskopia – 1 sztuka 

 

SIWZ

O

O1

02

P

ZP12

Pak Nr 1,  Pak  Nr 2, Pak Nr 3, Pak Nr 4

Zał. Nr1,

Zał. Nr 2

Zał. Nr 4

Zał. Nr 5

Zał. Nr 6

    

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 07.03.2018 godziny składania i  otwarcia ofert nie ulegają zmianie 

 

Znak sprawy:04/2018

Środki czystościowe 

SIWZ

O

01

P

ZP12

Zal. Nr 1, ZalNr1a Zal.Nr2, Zal.Nr 3, Zal.Nr4, ZalNr5, ZalNr6   

Zał. Nr 1 

Zał. Nr 2 

Zał. Nr 3  

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 20.02.2018 godziny składania i  otwarcia ofert nie ulegają zmianie 

 

Znak sprawy: 03/2018 

Wykonanie nawierzchni  na parkingu szpitalnym 

SIWZ

O

P

 

ZP12

Wzór Oświadczenia
 dotyczącego  grupy kapitałowej 

Wynik

 

Rysunek obszaru wykonania nawierzchni 

   
Znak sprawy:02/2018

strzykawki, igły, dializatory, cewniki, aparaty do przetoczeń, rękawice, kraniki, obwody oddechowe
60 pakietów 

SIWZ

O

      Zał. Nr 1

Zał. Nr 1 Pak Nr 3

Zał. Nr 2, Zał. Nr 3  Zał. Nr 4 Zał. Nr 5  Zał. Nr6

JEDZ

   
Znak sprawy: 01/2018 LEKI -35 pakietów

SIWZ

O

O1

P

P1

P2

P3

ZP12

Zał. Nr1, Zał.Nr 2 , Zał. Nr 3, Zał. Nr 4, Zał. Nr 5, Zał. Nr 6

JEDZ  

Zał. Nr1, Zał. Nr2,
Zał. Nr 3, Zał. Nr 5,
Zał. Nr 6    

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 01.03.2018 godziny składania i  otwarcia ofert nie ulegają zmianie