SP ZOZ ZZ

w Makowie Mazowieckim

funkcjonują następujące Poradnie Specjalistyczne

 

 

 

 

 

PORADNIA CHIRURGICZNA

 chirurdzy                   -  lek. med. Jacek Piekarniak - specjallista chirurg ,

                                     -  lek. med. Paweł Jewiec ,

                                     -  lek. med. Ewa Jaworska , - specjalista chirurg ,

                                     -  dr hab. n. med. Jacek Sobocki - spec. chirurg - gastroenterolog ,

                                     -  lek. med. Jan Jakub Zawadzki - spec. chirurg ,

                                      -  dr n. med. Krzysztof Staroń - spec. chirurgii ogólnej i naczyniowej i    onkologicznej

                                      -  spec. chirurgii ogólnej - Henryk Kwiatkowski

PORADNIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY

 pulmonolodzy              -  lek. Med. Katarzyna Skalska

PORADNIA DERMATOLOGICZNA

 dermatolog                    - lek. med.. Radosława Czopik

PORADNIA DIABETOLOGICZNA

 diabetolodzy                 -  lek. Med.. Marta Jackiewicz , lek. Med.. Paweł Walkiewicz

PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA

 endokrynolodzy            - lek. med. Jacek Piekarniak , lek. med. Cezary Jankowski

PORADNIA GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZA 

 ginekolodzy                    -   lek. Med. Mariola Tarasewicz ,

                                          -  lek. Med. Andrzej Chyliński ,

                                          -  lek. Med. Barbara Dulny

                                          -  lek. med. A. SIenkowska - Kamińska

PORADNIA KARDIOLOGICZNA 

 kardiolodzy                      -  lek. Med.. Maria Ewa Jocz , lek. med. Krzysztof Manista ,

                                           -  lek. Med.. Edyta Lech Omyła 

PORADNIA LOGOPEDYCZNA

 logopeda                        - mgr Agnieszka Lewaśkiewicz

PORADNIA NEFROLOGICZNA

 nefrolodzy                      - dr n .med. Janusz Grochowski , lek. med. Grażyna Stańczuk, 

                                         -  lek. med. Izabela Mikita - Kos

PORADNIA NEUROLOGICZNA

 neurolodzy                     - lek. med.. Igor Kwaśniewski , lek. Med.. Agnieszka Rolewska

PORADNIA ONKOLOGICZNA

 chirurg onkolog              - lek. med. Monika Jabłońska

 spec. chirurgii ogólnej, onkologicznej i naczyniowej  - dr n.med. Krzysztof Staroń

PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA

 otolaryngolog                  -  lek. med. Katarzyna Dulny

PORADNIA PSYCHOLOGICZNA

 psycholodzy                     - mgr Marta Karwowska Boryceusz , mgr Anna Polcyn - Radomska

PORADNIA REHABILITACYJNA

                                            - lek. med. Elżbieta Maciejewska , lek. med. Leszek Gietka

PORADNIA URAZOWO - ORTOPEDYCZNA

 ortopedzi                           -  dr n. med. Wojciech Cejmer ,

                                            -  lek. med. Wojciech Banaszek

                                            -  lek. med. Przemysław Olechno ,

                                            -  lek. med. Kula Katarzyna

                                            -  spec. ortopedii - Tomasz Poboży

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

 psychiatra                         - lek. med. Sławomir Walczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacjenci mogą zarejestrować się do poradni osobiście, telefonicznie,

przez osoby trzecie lub e-mail@

 

Dokumentem uprawniającym do korzystania ze świadczeń medycznych w poradni

są skierowania i aktualne ubezpieczenie.

 

Wszelkie informacje na temat funkcjonowania pracy Poradni Specjalistycznych

oraz samej rejestracji pacjenta można uzyskać pod numerem tel.

 

29 71 42 382 - Rejestracja Ogólna