Stowarzyszenie na Rzecz Rozbudowy i Modernizacji

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

 ZZ LO i Z w Makowie Mazowieckim

oraz Podnoszenia Wiedzy Personelu Medycznego i Prowadzenia Działalności

Profilaktycznej w Zakresie Narkomanii i Innych Uzależnień