ZARZĄD STOWARZYSZENIA

 

1.

Urszula Grochowska

-

Przewodnicząca

2.

Zbigniew Prus

-

Z-ca Przewodniczącej

3.

Piotr Matejuk

-

II Z-ca Przewodniczącej

4.

Lidia Niewiadomska

-

Sekretarz

-

----

-

Skarbnik