SZKOLENIA

  Powrót do strony głównej

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki  Formularz zgłoszeniowy  Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa
nefrologicznego z dializoterapią
 Formularz zgłoszeniowy 

Kurs dla pielęgniarek i położnych                 

 06.10.2010r.

Formularz zgłoszeniowy -   zapis EKG

Formularz zgłoszeniowy  - leczenia ran

Formularz zgłoszeniowy - pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Formularz zgłoszeniowy - resuscytacji krążeniowo – oddechowej

Formularz zgłoszeniowy - pielęgniarstwa zachowawczego