S  O  R

 

 

    Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) to wydzielony w strukturach Zakładu samodzielny oddział      zabiegowy z własnym zapleczem ambulatoryjno - konsultacyjnym i podstawowym zapleczem diagnostycznym. Współpracuje z zespołami ratunkowymi (karetki wypadkowe W i reanimacyjna R).

 

Do zadań SOR należy:

  • udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na przyjęciu, stabilizacji funkcji życiowych, wstępnej diagnostyce i leczniu nagłych zachorowań, zatruć oraz urazów u dorosłych i dzieci

  • pomoc ofiarom katastrof

  • udzielanie pierwszej pomocy oraz organizowanie transportu do innych ZOZ w ramach leczenia specjalistycznego

  • edukacja i promocja zdrowia w zakresie ratownictwa medycznego i medycyny ratunkowej (opr. wg IRM