Oddział Towarzystwa Promocji Jakości  Opieki Zdrowotnej w Polsce z siedzibą w Makowie Mazowieckim

powołany został 15 października 2002 roku.

 

W jego skład wchodzi osiemnastu członków - reprezentantów różnych komórek organizacyjnych.

Oddział został wpisany do Rejestru Sądowego w Krakowie w dniu 30 lipca 2003 roku, pod pełną nazwą:

 

Mazowiecki Oddział Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce

z siedzibą w Makowie Mazowieckim ul. Witosa 2

 

 

- Prezes Oddziału : mgr Danuta Pawlik 

- @mail :    bakteriologia@szpital-makow.pl

 

 

Konferencje organizowane przez  nasz TPJ:

bullet

II Konferencja Jakość w Opiece Zdrowotnej  - Mazowieckie Forum Dyskusyjne     12 - 13 czerwiec 2003

            www.szpital-makow.pl/konferencja2.htm (relacja)

 

bullet

Konferencja naukowa "Przeszczepianie narządów" . 17 październik 2003

            www.szpital-makow.pl/konferencja_naukowa.htm   (relacja)

 

bullet

III Konferencja "Jakość w Opiece Zdrowotnej - Mazowieckie Forum Dyskusyjne" 17-18 czerwiec 2004

           www.szpital-makow.pl/IIIKONFERENCJA.htm  (relacja)