Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zespół Zakładów

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

 

ul. Wincentego Witosa 2

06-200 Maków Mazowiecki

_NIK2713.JPG

_NIK2724.JPG

_NIK2716.JPG

_NIK2718.JPG

_NIK2712.JPG

_NIK2702.JPG

        

            Zakład Opiekuńczo – Leczniczy (ZOL) istnieje od 1999 roku. Jest placówką stacjonarną, zapewniającą podopiecznym całodobową opiekę

Pielęgniarską i lekarską. Kierownikiem Zakładu jest magister Pani Teresa Otłowska, a lekarzem nadzorującym stan zdrowia pacjentów  doktor Wojciech Komenda.

W ZOL przebywają pacjenci, którzy ukończyli proces leczenia szpitalnego, a nie posiadają warunków do kontynuacji leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji w domu,

pacjenci pozbawieni opieki rodziny oraz osoby samotne. Swoim pacjentom Zakład oferuje profesjonalną, miłą i życzliwą opiekę ,

pomoc w nauce samoobsługi – realizacji podstawowych czynności życiowych oraz przygotowuje do powrotu do warunków domowych.

W Zakładzie panuje domowa atmosfera, pokoje są dwu-, i pięcioosobowe, łazienki dostosowane do potrzeb osób z trudnościami w poruszaniu się.

Posiłki opracowywane są przez specjalistę z zakresu dietetyki i żywienia, ze szczególnym uwzględnieniem wieku pacjenta i rodzaju  schorzenia.  Każdy pacjent ma

możliwość wyboru posiłku z proponowanego zestawu dań. Podopieczni, czas wolny od zabiegów rehabilitacyjnych i pielęgnacyjnych mogą

spędzać w świetlicy oglądając telewizję, słuchając radia czy czytając prasę. Latem do ich dyspozycji jest park szpitalny z przystosowanym wyjściem dla osób

niepełnosprawnych.  Mogą również korzystać  z Biblioteki Szpitalnej.

Każdy podopieczny Zakładu może posiadać własne rzeczy osobiste (odzież, obuwie itp.), jak również drobiazgi – pamiątki rodzinne kojarzące się z domem oraz

inne rzeczy, które w najmniejszym choć stopniu ułatwiają adaptację do nowych warunków.

W każdą sobotę w Kaplicy Szpitalnej odprawiana jest Msza Święta, w której mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani. Tym spośród pacjentów, którzy mają

trudności w poruszaniu się personel oddziału umożliwia dotarcie do kaplicy, a osoby unieruchomione z przyczyn zdrowotnych w łóżkach mogą zawsze liczyć na

wizytę księdza kapelana w swoim pokoju.

 

 

 Telefon kontaktowy:

 - 29 71 42 394

- 29 7142 226

  Kierownik ZOL:    mgr. Teresa Otłowska   

  z.ca kierownika:    mgr. Anna Osińska

               Lekarz :    Wojciech Komenda ,  Joanna Jackiewicz Rogulska              

 

                                     

 

INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO

 

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy dysponuje trzydziestoma miejscami. Pacjenci przyjmowani są do Zakładu po złożeniu wniosku.

Warunki przyjęcia reguluje zarządzenie nr 69/2014/0502 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jednocześnie informujemy, że pobyt pacjenta (zakwaterowanie i wyżywienie) opłacane jest przez osobę przebywającą w Zakładzie lub inną osobę,

która zobowiązała się do wnoszenia takiej opłaty.

(DZ.U. z 2008r. nr 164.poz. 1027 z póżn. zm.)

 

 

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku:

 

Druki:

                   1.      *wniosek o wydanie skierowania do ZOL

                   2.      *skierowanie do ZOL

                   3.      *oświadczenie

                   4.      *wywiad pielęgniarski

                   5.      *skala Barthel

                   6.      dokument stwierdzający wysokość dochodów osoby ubiegającej się o pobyt w ZOL lub osoby zobowiązującej się do wnoszenia tych kwot oraz ostatni

              odcinek renty lub emerytury

                   7.      xero dowodu osobistego potwierdzony za zgodność z oryginałem

                   8.      podstawowe badania

 

*- do pobrania

 

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Zespół Zakładów

ul. Wincentego Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki